Välkommen till Umeå Java User Group, en grupp för alla som är intresserade av java och angränsande ämnen. Vi träffas andra tisdagen 18.00 varje månad.

  1. JUG-mötena handlar om nätverkande framför sälj och rekrytering

  2. JUG präglas av individer framför företag

  3. JUG handlar om kunskapsutbyte framför envägsinlärning


Låter det här intresant anmäl dig till vår meetup eller maila oss.

torsdag 17 november 2011

JavaOne och Java 7

Andra tisdagen i november slöt ett tiotal medlemmar upp för att höra Markus Backman berätta om JavaOne och Johan Norén om Java 7. Markus inledde med att berätta om hur det var på JavaOne. Vi fick veta att det egentligen var Oracle Open World med en sido konferens. Men ca 50 000 deltagare, med ca 10000(?) javanördar. Vidare så var det stort fokus på javas community. I Java 8 kommer det några spännande och efterlängtade nyheter som  Jodatime och closures(lambda). Oracle kommer även att trycka med Jigsaw i Java 8. Jigsaw är inte en jsr utan något som Oracle driver och prototypar. Syftet med Jigsaw är att föra in dependency hanteringen i språket och att utöka stödet för modularisering, lite OSGi-lite. Planerad release 2014. Trender som Markus snappade upp 
    - Unittest
    - REST
    - Leverans av JEE applikationer(?)
    - Web security (Lift)

Johan tog sedan vid och berättade om Java 7 som släpptes i somras, sex år efter Java 6. Sjuan är efterlängtad men besvikelsen var stor när några av de väntade funktionerna sköts till Java 8, så som closures och joda time. Presentationen finns här: https://docs.google.com/present/view?id=dcbgq9p7_05vcrvzcq

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar