Välkommen till Umeå Java User Group, en grupp för alla som är intresserade av java och angränsande ämnen. Vi träffas andra tisdagen 18.00 varje månad.

  1. JUG-mötena handlar om nätverkande framför sälj och rekrytering

  2. JUG präglas av individer framför företag

  3. JUG handlar om kunskapsutbyte framför envägsinlärning


Låter det här intresant anmäl dig till vår meetup eller maila oss.

söndag 5 februari 2012

Java EE 6/GlassFish workshop with Arun Gupta

Torsdagen den 16:e februari har vi kanonbesök från San Fransisco!
Till vårens första träff får vi besök av Oracles JEE evengelist Arun Gupta. Arun är en välkänd talare vi Java konferenser världen över, han höll bla en teknisk keynote vid JavaOne 2011.

Swedbank sponsrar mat! Om du inte redan anmält dig så maila umejug+ee6workshop@gmail.com för att anmäla dig! (Max 50 deltagare)

Observera att den 16:e är en torsdag, Arun talar på JFokus (13-15:e) och kunde alltså inte komma tisdag :)

Arun kommer att hålla en Java EE 6 och Glassfish workshop motsvarande den på JFokus men förkortad, bio och info därifrån följer. Observera att om du vill vara med och koda så bör du ha en dator med Java och NetBeans installerad, se mer info nedan.

Tutorial: HANDS-ON LAB: Building an end-to-end application using Java EE 6 and NetBeans

The Java EE 6 platform allows you to write enterprise Java applications using much lesser code from its earlier versions. It breaks the "one size fits all" approach with Profiles and extensively improves on the Java EE 5 developer productivity features. Several specifications like CDI, JSF 2, EJB 3.1, JAX-RS, JPA 2, Servlets 3, and Bean Validation make the platform more powerful. It also enables extensibility by embracing open source libraries and frameworks such that they are treated as first class citizens of the platform. NetBeans, Eclipse, and IntelliJ provide extensive tooling for Java EE 6.
This hands-on lab builds a complete end-to-end application using all different technologies of Java EE 6 with NetBeans. You'll learn the tips and tricks to be more effective in your development and deployment cycles. And you'll also learn how to monitor your Java EE 6 applications more effectively. A quick preview of Eclipse and IntelliJ tooling will also be shown.
Please have the following software pre-installed:
JDK 1.6/1.7 (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html)
NetBeans 7.0+ "All" or "Java EE" version (http://netbeans.org/downloads/index.html)
Arun Gupta

Arun Gupta, Oracle


Arun Gupta is a Java evangelist working at Oracle. Arun has over 15 years of experience in the software industry working in the Java(TM) platform and several web-related technologies. In his current role, he works to create and foster the community around Java EE and GlassFish. He has been with the Java EE team since its inception and contributed to all releases. Arun has extensive world wide speaking experience on myriad of topics and loves to engage with the community, customers, partners, and Java User Groups everywhere to spread the goodness of Java. He is a prolific blogger athttp://blogs.oracle.com/arungupta with over 1200 blog entries and frequent visitors from all around the world with a cumulative page visits > 1.2 million. He is a passionate runner and always up for running in any part of the world.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar