Välkommen till Umeå Java User Group, en grupp för alla som är intresserade av java och angränsande ämnen. Vi träffas andra tisdagen 18.00 varje månad.

  1. JUG-mötena handlar om nätverkande framför sälj och rekrytering

  2. JUG präglas av individer framför företag

  3. JUG handlar om kunskapsutbyte framför envägsinlärning


Låter det här intresant anmäl dig till vår meetup eller maila oss.

torsdag 12 april 2012

Robocode aka "Umejug is going ballistic"

Explosioner, förvirring och tillknycklad metall var temat för mars månads Umejug-träff.Samuel Moritz och Markus Örebrand handledde prototypandet av sju Robocode-robotar, där grupper om två eller tre programmerade sin robot till att navigera slagfältet och skjuta på motståndare.

Robocode är ett spel som går ut på att låta deltagarna programmera beteendet på robotar, företrädesvis i Java. Robotarna möts sedan i ett alla-mot-alla-slag där roboten med högst poäng tar hem segern.

Inledningsvis hade robotarna ganska primitiva beteenden, till exempel: "Kör rakt fram, sväng höger ett halvt varv, skjut om något råkar dyka upp på radarn". Innan kvällens slut fick några robotar mer avancerade beteenden för bland annat målsökande och flykt/kringflackande.

Två skarpa slag utspelades under kvällen. Första slaget vanns av roboten "SuperRobot", andra slaget vanns av "TheKiller". Vinnarna fick ta emot applåder och priser mot att de avslöjade vilken strategi de valt.

Sogetis wifi och git-servern på Samuels laptop gick heta under kvällen, och innan kvällen var slut hade vi lärt oss en del nya saker om både git och trådlösa nätverk.

Gitrepot finns tillgängligt på github för den som vill ta vid där kvällen slutade:
https://github.com/umejug/umerobo

Inställningar för att dra in projektet i Eclipse finns i bilden till höger.