Välkommen till Umeå Java User Group, en grupp för alla som är intresserade av java och angränsande ämnen. Vi träffas andra tisdagen 18.00 varje månad.

  1. JUG-mötena handlar om nätverkande framför sälj och rekrytering

  2. JUG präglas av individer framför företag

  3. JUG handlar om kunskapsutbyte framför envägsinlärning


Låter det här intresant anmäl dig till vår meetup eller maila oss.

söndag 14 februari 2016

Minecraft Modding with Forge

Vi som var där hade två kanontimmar där Arun Gupta gick igenom grunderna i Java, forge och lite tips runt minecraft. Det var tydligt att Arun gjort detta tidigare och han fick snabbt igång en bra dialog med kidsen som hade stenkoll på Minecraft. Inga frågor gick obesvarade och Arun fick flera gånger hjälp med (snygg pedagogik) att lösa problem i Minecraft.

Genomgångar blandades med övningar och det ständiga kreativa ljudet av kunskapsutbyte skvallrade om att både vuxna och barn trivdes!

Slides, kod och instruktioner finns på Devoxx4kids github.

Västerbottens-Kuriren var där och skrev en artikel.


lördag 13 februari 2016

Docker tooling, couchbase and some kubernetes

Arun Gupta berättade på fredagkvällen om floran av tooling för Docker, framförallt

  • Docker engine
  • Docker compose
  • Docker swarm
Arun introducerade couchbase relativt mongodb och använde couchbase-containern som exempel för att visa deploy till Amazon AWS med Tutum.

Avslutningsvis visade Arun översiktligt hur kubernetes fungerar och skillnaden mot swarm.

Slides finns på github, där man också kan hitta listan på vanliga kommandon som Arun visade, tex
  • docker rm $(docker ps -aq)
  • docker history
  • docker stats
  • etc...