Välkommen till Umeå Java User Group, en grupp för alla som är intresserade av java och angränsande ämnen. Vi träffas andra tisdagen 18.00 varje månad.

  1. JUG-mötena handlar om nätverkande framför sälj och rekrytering

  2. JUG präglas av individer framför företag

  3. JUG handlar om kunskapsutbyte framför envägsinlärning


Låter det här intresant anmäl dig till vår meetup eller maila oss.

måndag 10 december 2012

Insikter under GDCR2012

Den 8:e december anslöt Umejug till Global Day of Code Retreat, en händelse som engagerade tusentals programmerare i Code Retreats på hundratals platser världen över. Det var tredje gången Umejug organiserar en Code Retreatet (tidigare retreats: här och här) och vi känner att vi har hittat ett vinnande format.

På en Code Reatreat får programmerare med vitt skilda bakgrunder samlas runt den gemensamma utmaningen att granska och öva på olika aspekter av sitt hantverk, att inspirera och låta sig inspireras och förhoppningen är att varje deltagare i slutet av dagen i någon utsträckning kommit till insikt:

  1. Vad (om något) har du lärt dig idag?
  2. Vad (om något) överraskade dig idag?
  3. Vad (om något) av det du lärt dig kommer du att fortsätta göra/öva mer på?
Under dagens sista retrospektiv diskuterade vi många mer eller mindre personliga insikter, men några var av mer generell karaktär. Till exempel:
  • I ett automatiserat test kontrollerar man att ett system svarar rätt på en fråga. För att kontrollen ska vara meningsfull behöver man veta vad det rätta svaret är, eller åtminstone någon speciell del av svaret.
  • Det är svårt att kommunicera när man inte får prata. Det är jätteviktigt att man pratar med dem man jobbar med!
  • Genom att använda kortkommandon och stödfunktioner (refaktoreringar, kodgenereringar, visualiseringar osv) i sitt IDE blir man snabbare och får bättre koll på vad man gör. Det är dessutom inte speciellt svårt att lära sig!
  • TDD kan användas för att beskriva ett systems beteende sett ur användarens (klientkodens) perspektiv.
Utöver det fick många tips på kodstil, designmönster och modellering/kravtolkning och sammantaget var det en trevlig och givande tillställning.

Artikel i Infotech: http://www.infotechumea.se/popular-kodardag-lockade-3200
Blogginlägg på coderetreat.org: http://coderetreat.org/profiles/blogs/insights-from-sweden-ume

Precis avslutat tredje sessionen: "No naked primitives", dags för lunch

Session fyra: "No if-s".