Välkommen till Umeå Java User Group, en grupp för alla som är intresserade av java och angränsande ämnen. Vi träffas andra tisdagen 18.00 varje månad.

 1. JUG-mötena handlar om nätverkande framför sälj och rekrytering

 2. JUG präglas av individer framför företag

 3. JUG handlar om kunskapsutbyte framför envägsinlärning


Låter det här intresant anmäl dig till vår meetup eller maila oss.

tisdag 25 juni 2013

MVC för webb

Sista träffen innan sommaruppehållet bjöd på MVC-ramverk för Javascript. Tyvärr fick Robert på DartVoid förhinder så sessionen om Dart utgick.

Angular.js (slides)

Mattias Sällström på Omegapoint berättade om Angular.js som används på ITS för att bygga nästa generation av Ladok.
Mattias visade exempel som tog upp
 • Scope
 • Controller
 • View
 • Directive
 • Resource
 • Filter
 • Routing
 • Modules
 • Dependency Injection
Mattias rekommenderade

Knockout.js

Jonas Andersson på Metria berättade om Knockout.js utifrån sina erfarenheter vid bygget av garmins ehandel.
Jonas visade exempel på vad en single page application inte är, och exempel på vad det är. Han diskuterade även runt MVVM, och att skillnaden mot MVC framförallt är att särskilja den som client-side only.
Som exempel på Knockouts Declarative Bindings, Automatic Refresh, etc gick vi igenom några av knockout.js tutorials:
Avslutningsvis pratade Jonas om andra verktyg som använts i anslutning till Knockout.js:
Bootstrap Look great easily; grid, components, etc.
LESS CSS dynamics
Knockout Knockout-Plugin: Publish/Subscribe between ViewModels.
Webshim Polyfiller, enable html5 support in browsers without
Modernizr Detect html5 support.
Leaflet Map functionality and with WMS and tablet/smartphone support.
Wro4j Minify/Compile JS and CSS.

Diskussion

Den efterföljande diskussionen kom att handla mycket om erfarenheter av IntelliJ IDEA, Eclipse, och Sublime. Generellt verkar det som att de som kört både IDEA och Eclipse föredrar IDEA för javascript:
 • Bättre kodformatering och code completion
 • Bättre stöd för refaktorering
 • Plugins funkar bättre
Vi diskuterade framtiden för JavaScript vs Dart, men hade behövt en expert på Dart :)

Andra resurser

Andra resurser som togs upp under kvällen var