Välkommen till Umeå Java User Group, en grupp för alla som är intresserade av java och angränsande ämnen. Vi träffas andra tisdagen 18.00 varje månad.

  1. JUG-mötena handlar om nätverkande framför sälj och rekrytering

  2. JUG präglas av individer framför företag

  3. JUG handlar om kunskapsutbyte framför envägsinlärning


Låter det här intresant anmäl dig till vår meetup eller maila oss.

onsdag 22 oktober 2014

Umejug 11/11 - 2014

Vi välkomnar er till en kväll i Commodores tecken med två föreläsningar; Demos på C64 och JAmiga - Java på Amigan.

Demos på C64
P-A Bäckström, Metria

Vad är en demo? Vilka gör demos? Hur gör man dem? Varför kodar man för en 40 år gammal hårdvara? P-A Bäckström berättar lite historik, visar exempel och går ner på kodnivå - och då snackar vi givetvis assembler. Han kommer också berätta om vanliga algoritmer och tillvägagångssätt för att utnyttja den begränsade hårdvaran i en 64:a maximalt. För att förstå det behövs en genomgång av hårdvaran, dess begränsningar och därmed utmaningar.

P-A jobbar vanligtvis som Systemarkitekt på Metria i Umeå. Han har varit medlem i demogruppen Triad men åker i dagarna till Holland för att tävla med Booze Design

Java på Amigan -- portning av JVM till icke-unix-baserat OS
Joakim Nordström, Omegapoint

JAmiga är namnet på mitt kvällsprojekt för att få igång en JVM (Java virtuell maskin) på Amiga. Jag kommer beskriva arbetet utifrån perspektivet att porta en JVM till ett icke-unix-baserat operativsystem.
Det blir en blandning av de olika delarna som bygger upp en JVM, hur JVM:en talar med värdoperativsystemet och en del om de olika öppen källkods-alternativ som finns i JVM-väg. Visst fokus kommer även läggas på de skillnader som finns mellan unix-lika OS och Windows, gentemot i detta fall Amiga OS, och några av de utmaningar jag ställts inför.
Föreläsningen ger en närmare inblick i vad en JVM egentligen gör. Man behöver inte vara en Java-expert för att tillgodogöra sig innehållet, men ett grundläggande hum underlättar.

söndag 5 oktober 2014

Umejug 14 oktober 2014

Välkomna till oktobers UmeJUG-träff.

Jan Stenberg från KnowIT kommer att berätta om:

Microservices, ett hett nytt buzzword som också är en realitet

Begreppet microservices har dykt upp under de senaste åren för att beskriva system som byggs upp av flera små oberoende tjänster.
Jag ger en introduktion till microservices, vad det är och vad det inte är, och de grundläggande arkitektur- och designkoncepten.
Jag tittar också på vilka olika microservices-implementationer vi redan sett utan att ha kallat det microservices.

Efteråt finns det tid att diskutera microservices och arkitektur.

Om det finns tid kör vi några blixtar, anmäl intresse till Mattias eller Jonas