Välkommen till Umeå Java User Group, en grupp för alla som är intresserade av java och angränsande ämnen. Vi träffas andra tisdagen 18.00 varje månad.

  1. JUG-mötena handlar om nätverkande framför sälj och rekrytering

  2. JUG präglas av individer framför företag

  3. JUG handlar om kunskapsutbyte framför envägsinlärning


Låter det här intresant anmäl dig till vår meetup eller maila oss.

lördag 13 februari 2016

Docker tooling, couchbase and some kubernetes

Arun Gupta berättade på fredagkvällen om floran av tooling för Docker, framförallt

  • Docker engine
  • Docker compose
  • Docker swarm
Arun introducerade couchbase relativt mongodb och använde couchbase-containern som exempel för att visa deploy till Amazon AWS med Tutum.

Avslutningsvis visade Arun översiktligt hur kubernetes fungerar och skillnaden mot swarm.

Slides finns på github, där man också kan hitta listan på vanliga kommandon som Arun visade, tex
  • docker rm $(docker ps -aq)
  • docker history
  • docker stats
  • etc...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar